Babalon & The Beast sammensmeltet

Kommer

 

babalon

I dette kurset utforsker man som par de seksualtantriske mysteriene i Thelema. Thelema er en esoterisk tradisjon utviklet av Aleister Crowley, og baserer seg på teknikker fra både den vestlige og østlige mysterietradisjonen.

I dette kurset lærer du hvordan du kan utforske Babalons mysterier, og hennes motsats, The Beast. Du vil lære om spillet mellom disse to motpolene, og hvordan du som individ med din seksualitet kan bruke disse motpolene for å oppnå åndelig anerkjennesle. Lær hvordan maktlek kan være et verktøy for slik anerkjennelse, sammen med pusteteknikker, edging, energiarbeid, ritualer som Gnostisk Messe og Star Sapphire og andre teknikker for spirituell bonding.

Dette kurset er for par som søker dypere relasjon med hverandre og en åndelig innsikt gjennom seksuell ekstase og spirituell intimitet. Våre teknikker er like gode uansett seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Dette kurset er åpent for par som kan arbeide intimt sammen for hele kursets periode. Parøvelsene gjøres med klær på og med respekt for hverandres grenser. Etter hver dags øvelser vil hver deltager få hjemmelekser som de skal utføre privat alene eller med deres partner. En grunnleggende forståelse av Thelema er forventet fra kursdeltagerne.

Detaljer

Date: KommerPlace: KommerPrice: Kommer

 

Lær den kongelige kunst!

Kontakt oss for mer informasjon