LOGO small

Om Tantrisk Alkymi

Tantrisk Alkymisk skole

Tantrisk Alkymi er et system som bruker seksualitet og seksuell energi for å oppnå åndelig erkjennelse. Systemet er basert på hinduistisk ikke-dualistisk tantra kombinert med alkymisk tradisjon fra Vesten. Vi underviser i praktiske og teoretiske aspekter basert på 7 prinsipper mot å oppnå åndelig erkjennelse, og disse prinsippene er:

Lærere

Elise Adamsrød og Jan-Magne Torp er grunnleggere av Tantrisk Alkymi. De har variert og lang erfaring i ulike vestlige mysterietradisjoner og øslige tradisjoner så som yoga, tantra og alkymi. Som veiledere er de pragmatiske og innser at det ikke finnes én vei som passer alle, slik at alle får individuell veiledning slik at de kan oppnå sitt høyeste potensial.

Read more about the teachers underneath.

Jan-Magne

Jan-Magne har studert den vestlige mysterietradisjonen og hellig seksualitet siden 1997. Han har en holistisk tilnærming til selvutvikling som inkluderer hele mennesket hvor seksualitet og åndelig utvikling forsterker hverandre.

Han ble initiert i OTO i 1999, og ble ordninert som prest i EGC i 2004. Han har praktisert som livstilcoach og spirituell veileder de siste 15 årene.

Jan-Magne har en Mastergrad i Filosofi, men har også studert psykologi og business administrasjon. Han arbeider til daglig med prosjekt- og prosessledelse.

Elise

Elise har praktisert meditasjon innenfor Acem-systemet, samt Hatha Yoga i over 10 år. I tillegg er hun yoga lærer for både grupper og mot individuell opplæring.

Elise was initiated in the OTO in 2014, and is ordained a priestess in the EGC since 2020. She practices tantra and tantric massage, and her keen interest in sex has led to a study in Sexology at the University in Agder. She currently works as an artist and writer.

Hva sier folk?

Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått fra tidligere kursdeltagere

"Elise er en fantastisk veileder med en svært god evne til å kroppsliggjøre det hellige. Hennes rene tilstedeværelse får en til å føle seg trygg og avslappet. Gjennom hennes varsomme og betryggende veiledning ble kursets øvelser bokstavelig talt veier inn til et fantastiske og dyptgripende arbeid med meg selv. Hun har en unik kompetanse og erfaringsgrunnlag som gjør hennes måte å undervise i tantra på spesielt fascinerende og effektiv."

Stian

"Jan-Magne er en ekstraordinær lærer. Han har den spesielle evnen til å se eksakt hva hvert individ trenger for å gå videre i sin utvikling, og veileder dem til en genuin og dyp forståelse av seg selv. Jeg føler meg beæret over å ha hatt han som min mentor."

Ellen

"Elise har en ærlig og inspirerende måte å lære bort på. Hun har mye kunnskap og tydelig erfaring i den seksual-alkymiske kunsten."

Ane

"Med Jan-Magnes veiledning har min hellige seksualitet gått fra å være instinktiv til å bli metodisk og fokusert. Han hjalp meg med å ta min hellige seksualitet til et helt nytt nivå, og åpnet øynene mine for en verden av nye muligheter. Gjennom hans veiledning i øvelser for å vekke kundalinikraften, har han vist meg hvordan jeg kan bruke mine seksuelle energier til et fantastisk verktøy for åndelig utvikling."

Marianne